Over Metis Ambriel

Metis Tarot is een praktijk die geheel gericht is op de innelijke welzijn van de mens.Meer levenskwaliteit als stuurman van je eigen leven. Als individu betekent dit meer levenskwaliteit, waarbij geleerd wordt om (weer) stuurman van eigen leven te zijn. Metis Ambriel bestaat uit 2 praktijkvormen:  
- Tarotmediator
- NLP/Hypnose

Tarotkaarten leggen is een manier om inzicht te krijgen in allerlei aspecten van je dagelijkse leven. Het leggen van tarotkaarten kun je gebruiken wanneer je inzicht wilt krijgen in zaken als priveleven, je werk,de eigen ontwikkeling en het bewustzijn.

Tarot staat niet synoniem voor de toekomst voorspellen. Tarot is er enkel om je te helpen door inzicht te geven in het hier en nu. Tarot geeft jouw onderbewustzijn de kans om met jou – het bewustzijn – te communiceren.Wanneer je een tarotkaart trekt, is de uitleg die bij die kaart wordt gegeven nooit eenduidig. Elke kaart kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het kan zijn dat de uitleg van de kaart tegen jouw gevoel ingaat, maar misschien heb je dan de tijd nodig om de uitleg te vatten. Laat echter de tarotlegging nooit jouw leven leiden! Jij bent uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en het is nog altijd het beste om je gevoel te volgen.

NLP/Hypnose

NLP is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. 

Hypnose is een prachtig hulpmiddel bij de behandeling van heel wat psychische en psychosomatische klachten. Hypnotherapie is een goede methode om problemen aan te pakken waar we bewust aan willen werken, maar waar onze bewuste wil tekort schiet om het gestelde doel te bereiken. Door het bewuste en het onbewuste beter op elkaar af te stemmen, kunnen we het gestelde doel bereiken.

In deze therapie leer je op een andere manier dan dat je gewend bent naar jezelf luisteren. Daardoor kom je dichter bij je onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor kun je nieuwe inzichten krijgen en deze op je eigen manier toepassen in je dagelijks leven en zo je doelen verwezenlijken.

 

Saskia Rutzerfeld  is Tarotmediator

De Tarot Mediator werkt, in het kader van de spirituele of persoonlijke groei van de cliënt, met die veranderingsprocessen en begeleidt deze.Dit hoeft zich niet te beperken tot een enkel consult, maar kan zich ontwikkelen tot een coaching traject, zoals de Tarot Inzicht Therapie.Om dit te kunnen doen dient de Tarot Mediator naast een grondige kennis van de symboliek der kaarten, de archetypen, getallen, elementen etc. tevens te beschikken over een juiste consulttechniek.

Leni Rutzerfeld is NLP Practitioner/Hypnose Practitioner

Neuro Linguïstisch Programmeren is in de jaren 70 bedacht door Dr. Richard Bandler en John Grinder. Zij ontdekten dat een aantal therapeuten extreem goede resultaten bereikten bij hun cliënten.Om problemen als angst, fobie, trauma, onzekerheid, verdriet, woede, stress, burn out, echtscheiding, piekeren en andere problemen rond nare emoties en negatieve gedachten op te lossen is NLP coaching de aangewezen manier. Zelfs afvallen en stoppen met roken is mogelijk door middel van NLP/Hypnose

De ervaring leert dat je met deze coaching de beste resultaten bereikt bij het oplossen van psychologische problemen. Saskia en Leni werken samen in een praktijk. In de praktijk werkt dit prima waar het bij het leggen van de tarotkaart soms ophoud kan de ander nog aanvullend verder gaan.

Praktijk adres

Haanweg 15

6374 XX Landgraaf

Tel: 0622742265

e-mail lenirutzerfeld@kpnmail.nl